WAAROM DEZE WEBSITE?
Op deze nieuwe portaalsite kunt u veel info vinden over eventuele overlast die men ondervindt van de hier vooral in Vlaanderen (en Wallonië) vaak extreem dicht op de bewoning geplaatste windmolens.
Over de gehele wereld ervaart men steeds vergelijkbare overlast van windparken, benadeelde omwonenden verenigen zich en laten steeds meer van zich horen.
Men is in de landen om ons heen vaak vroeger begonnen met windturbines en men heeft daar dan ook meer ervaring met de aanwezige risico's voor de omgeving. Grootschalige gezondheidsonderzoeken bij omwonenden zijn lopende.
Er is behoefte aan duidelijke informatie en een humane wetgeving.
Als het plaatsingsbeleid van de overheid voldoende respectvol zou zijn naar omwonenden, dan zou windmolenklachten.be geen bestaansredenen hebben.
De achtergrondfoto laat zien hoe de windturbines met meedraaiende lichten eruit gaan zien.

NIET TEGEN GROENE ENERGIE
Windturbines kunnen mits goed geplaatst nuttig zijn. Een letterlijke vergroening van onze leefomgeving is mogelijk meer dan ooit nodig. 
Men is bezorgd om het klimaat, maar dat wil niet zeggen dat het verantwoord is om de huidige zeer grote windturbines internationaal gezien extreem dicht bij bewoning te vergunnen.
Is er feitelijk geen geschikte plaats voor grote windmolens in de buurt dan is het verstandig om naar creatievere oplossingen te zoeken voor onze energieproblemen, die wél inpasbaar kunnen zijn in een zeer dichtbevolkt Vlaanderen.
Elk gebied kent zijn typische beperkingen en mogelijkheden.
Bomen halen effectief CO2 uit de lucht en dragen bij aan ons welbevinden. Toch zijn echte bossen bijna onbestaande in Vlaanderen, daar zou verandering in mogen komen.
Daarnaast is besparing van energie door een mentaliteitsverandering misschien de eenvoudigst haalbare en goedkoopste weg.
Wind en zon zijn gratis, dat klinkt mooi, zo voelt dat ook, maar windenergie blijkt erg duur en even onbetrouwbaar te zijn als het weer.


BENT U WEL OP DE HOOGTE?
In stilte worden de windplannen ontwikkeld en uitgevoerd, slechts weinigen zijn op de hoogte van wat er in zijn of haar omgeving staat te gebeuren. Als u de vaak verdoken aanplakking voor een vergunningsaanvrag toevallig niet gezien heeft dan kunt u later niet meer van u laten horen. Dat is een dramatisch gevolg van de nieuwe wetgeving (Codex) in Vlaanderen.
U hebt bij het openbaar onderzoek ook maar dertig dagen de tijd om uw eventueel gefundeerd bezwaar in te dienen bij de gemeente.
Toch heeft ook België internationale V.N. verdragen ondertekent die de overheid verplicht de bevolking  juist en op tijd  te informeren en zelfs ook medezeggenschap te verlenen.


VEILIGE MINIMUMAFSTAND
De feitelijke minimumafstanden van de windmolens tot bewoning in onze buurlanden zijn doorgaans veel groter, en dat heeft een goede reden.
In Beieren (Duitsland) maar ook in Polen hanteert men de 10 maal de hoogte regeling.
Gaat het om 200 meter hoge turbines dan betekent dat een minimumafstand van de windmolen tot uw huis van minstens 2 km.
In Denemarken heeft u een punt bij de rechter als uw huis op minder dan 6 maal de (tip)hoogte staat. In dat geval bepaalt de makelaar uw schadevergoeding aan de hand van de normale marktprijzen, dat is wettelijk geregeld.


MAAR NIET IN VLAANDEREN
In Vlaanderen staan ze erg vaak op een (onverantwoorde) paar honderd meter van woningen.
Het is zeer opmerkelijk dat er in Vlaanderen geen minimumafstandsregel tot bewoning bestaat, die zou namelijk de hier verder genoemde problemen eenvoudig kunnen voorkomen.
Vlaanderen staat hier volkomen alleen in.
De overheid hanteert enkel een zeer dubieuze geluidsnorm.
Die norm is vreemd, vaag en er bestaat geen betrouwbare controle op.
Dat betekent dat het in de praktijk zeer moeilijk is om nog uw recht te halen als de turbines er eenmaal staan. Er bestaat geen functionerende handhaving, de wet voorziet daar niet in.


GEEN PROBLEEM, GEWOON STILZETTEN
Men belooft tegenwoordig dat men de windmolens zal stilzetten zodat u geen overlast ondervindt, en zo zou de wet toch gerespecteerd kunnen worden.
Dat zou mooi zijn maar de regelgeving laat wel erg veel ruimte aan de exploitant van het windpark, die economisch gezien misschien niet zo gebaat is bij die stilstand.
Het is natuurlijk onlogisch en verwerpelijk om een grote windmolen toch te willen plaatsen daar waar die om veiligheidsredenen voor de omwonenden niet kan functioneren en dus stilgezet moet worden om aan de wetgeving te kunnen voldoen.
Dan zou men dus kunnen concluderen dat men niet de juiste grootte van windmolen op de juiste plaats vergunt.
De hiervoor bedachte  Reduced Noise Mode  mag geen vrijbrief zijn om windturbines maar om het even waar te kunnen plaatsen.
Bovendien werkt hij niet, slechts plaatselijk hoorbare hoge tonen worden gereduceerd, maar juist de lage tonen geven overlast tot op grote afstanden en die worden helaas ongemoeid gelaten.


IN WALLONIË EN FRANKRIJK IS DE WETGEVING NU ONWETTIG VERKLAARD
Daar is geen  Milieu Effect Rapportage  toegepast alvorens de wet werd versoepeld.
Dat is in Vlaanderen overigens ook niet gebeurd. De wet is ook hier niet aangepast aan de huidige grootte en het niveau van overlast van de hier geplaatste, nu zeer grote, windturbines.
De wet in Vlaanderen (Vlarem) heeft tot doel de burger te beschermen maar men meet geen lage tonen, al dragen die het verst en geven die de meeste problemen.
Zeer lage tonen kunnen daarvoor gevoelige personen uit hun diepe slaap houden en gezondheidsklachten veroorzaken.


PARTICIPATIE?
De burger wordt gevraagd te participeren in windstroom, de regering stelt dat voor omdat men er van uit gaat dat men dan niet klaagt, en de papieren doelstellingen snel gehaald zullen worden.
Maar niet iedereen zal het  beloofde 'rendement'  van een  'belegging' in bewegende lucht belangrijker vinden dan de waarde van de woning, de leefomgeving en de nachtrust. 
Het gaat bij de 'participatie' in de meeste gevallen over risicovolle achtergestelde leningen bij de exploitanten.  Laat u dus objectief informeren. Die leningen zijn vaar risicovoller dan die welke banken u mogen aanbieden.

Daarbij staan de 'verdiensten' van de belegger in windstroom, grotendeels ook op zijn eigen maandelijkse elektriciteitsfactuur én op die van de buurman.
Het is opmerkelijk dat de overheid dit promoot en daarmee het financiële risico bij de burger neerlegt om de doelstellingen te behalen.Vanwege de nieuwe privacywetgeving sinds 25 mei is de klachtenpagina met ingestuurde klachten en opmerkingen tijdelijk niet zichtbaar, onze excuses daarvoor. U kunt wel terecht bij de Vlaamse Ombudsman