Algemene risico's van de participatie in een windturbine of windpark:


Investeren in windmolenparken brengt risico's mee, net als iedere investering:

Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

Risico van lagere dan eerder aangekondigde rente, niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker

Risico's in verband met het reglementaire kader

Juridische en fiscale risico's

Risico's van technische en technologische fouten

Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten 

• De geleende bedragen zitten mogelijk tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen