Windturbines en geluidsoverlast

Windturbinegeluid schaadt direct of indirect de gezondheid van omwonenden van windturbines, mens en dier, natuurlijk afhankelijk van de afstand van geluidsbron, de windturbine, tot de ontvanger.

Maar juist dat wordt niet of nauwelijks onderkend door de overheden, laat staan door de wetgever. 
De Vlaremwetgeving is sterk achterhaald houdt geen rekening met laagfrequent geluid en het vaak onhoorbare infrageluid.  De wet is in het geheel niet mee-geevolueerd met de huidige maat windturbines.   De reden daarvoor mag men mogelijk zoeken bij het snel kunnen 'behalen van klimaatdoelstellingen' en mogelijk commercieel zwaar doorwegende belangen van de industrie, die dus zwaarder wegen dan gedocumenteerde en inmiddels bewezen gezondheidsproblemen bij omwonenden van windturbines in Europa en daarbuiten.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO,  de Académie Nationale de Médecine uit Parijs, en o.a. steeds meer wetenschappers waarschuwen voor de existerende gezondheidsrisico's voor mogelijk miljoenen mensen, door modern windturbinegeluid.


De ZDF, Planet-E, maakte daar recent een zeer duidelijke documentaire over die absoluut voor zichzelf spreekt:
Infraschall -  Unerhörter Lärm    (Infrageluid - onhoorbaar lawaai)Leefbare Energie Vlaanderen schreef recent een brief over deze problematiek naar alle Vlaamse gemeenten, burgemeesters en afdelingen Ruimtelijke Ordening en Milieu, met als titel:    'Voortschrijdend inzicht, de actualiteit en waarom beter nog even te wachten met de verdere vergunning van windturbines'
Daarbij werd onderstaande nota gevoegd die heldere informatie verschaft over waarom de Vlaamse wetgeving de burger niet beschermt.  De inhoud uit deze nota wordt inmiddels door gemeenten gebruikt in hun adviezen en beroepschriften tegen omgevingsvergunningen voor windparken in Vlaanderen:


Daarnaast werd in dit schrijven duiding gegeven over de actuele situatie in Vlaanderen, en waarom de huidige inzet van de regering op windenergie voortkomend uit een klimaattunnelvisie , niet werkt om de klimaatproblemen structureel aan te pakken en waarom deze dus onevenredig duur wordt en ook daarmee haar doel voorbijschiet: